English
เม็ดทรายขัด "โตซ่า" (Tosa)

ผลิตภัณฑ์ผงขัดทราย Emery จากเมือง Tosa ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานขัด
เพื่อปรับสภาพผิวชิ้นงานทั้งผิวโลหะและกระจก (มีให้เลือกหลายขนาดของเม็ดทราย)


 เม็ดทรายขัด "PME"

ผลิตภัณฑ์ผงขัดทรายจากประเทศจีน
ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการผลิตจากประเทศฮ่องกง
 ทำให้รองรับงานปรับสภาพผิวโลหะได้ดี (มีให้เลือกหลายขนาดของเม็ดทราย)


 ลูกขัดสก็อตไบรท์ (Satin abrasive wheel)

เหมาะสำหรับงานปรับผิวโลหะให้เรียบ หรือ ลอกสี
หรือเพื่อขัดให้เกิดลายเส้น (มีความแข็ง, นิ่ม, หยาบและละเอียด ตามความต้องการของงาน)


 ลูกขัดกระดาษทราย

เหมาะสำหรับขั้นตอนการปรับผิวโลหะ เพื่อให้เกิดความเรียบ (มีให้เลือกหลายขนาด รวมทั้งความหยาบ,ละเอียดของเม็ดทราย)


All Content©copyright 2007, kiamheng, All right reserved.